Kultúrne dedičstvo

je tým najcennejším pokladom, ktoré odovzdáva generácia našich starých mám našim potomkom.

Primárne sme od svojho vzniku zameraní na podporu najstarších členov našej spoločnosti, rozvíjame kultúrne programy a aktivity zamerané pre túto cieľovú skupinu. V našom občianskom združení veríme, že seniori sú významnými členmi našej spoločnosti.

Zameranie

Primárne sme od svojho vzniku zameraní na podporu najstarších členov našej spoločnosti, rozvíjame kultúrne programy a aktivity zamerané pre túto cieľovú skupinu. V našom občianskom združení veríme, že seniori sú významnými členmi našej spoločnosti a pre svoju múdrosť a dlhoročné životné skúsenosti si zaslúžia pozornosť a úctu celej komunity. Túto úctu im naše združenie preukazuje participáciou a podporou zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v regióne. Snažíme sa porozumieť, čo seniori potrebujú, čo dá ich jeseni života zmysel, ako radi vyplnia svoje voľné dni. Aby sme tento cieľ splnili, komunikujeme s klubmi seniorov, ich rodinami, so zariadeniami sociálnych služieb v regióne a starostami, s ktorými sme nadviazali spoluprácu už pri minulých projektoch, kedy ešte myšlienka založenia nášho združenia vznikala.

Sme radi, že pomáhame pochopiť mnohým zástupcom sociálnych služieb, čo pojem senior v súčasnej dobe znamená, aké má potreby, ktoré nekončia zabezpečením a poskytnutím zdravotníckych úkonov. Budeme veľmi radi, ak nájdeme ďalších členov podobného zmýšľania, ktorí svojím inovatívnym prístupom priložia ruku k splneniu nášho dlhodobého cieľa.