Kultúrne dedičstvo

je tým najcennejším pokladom, ktoré odovzdáva generácia našich starých mám našim potomkom.

Primárne sme od svojho vzniku zameraní na podporu najstarších členov našej spoločnosti, rozvíjame kultúrne programy a aktivity zamerané pre túto cieľovú skupinu. V našom občianskom združení veríme, že seniori sú významnými členmi našej spoločnosti.

Kontakt

Mgr. Zuzana Gera

tel: +421 949 401 211
e-mail: info@seoz.sk
web: www.seoz.sk

„V našom občianskom združení veríme, že jeseň života je možné prežiť plnohodnotne a dôstojne a je možné si práve v tomto veku vychutnať každý deň v inej farbe ako jesenné lístie.“

Gera